Her finder du flydespartler til opretning af betongulve, H30, HF30 er selvnivellerende flydespartler, plastic er en fleksibel spartel til spartling af klinkefuger samt til armering af silkecement systemerne.